• АЗАМАТТАРДЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН САНАТТАРЫН ЧИПТЕУ ИНСТИТУТЫН ЕНГІЗУДІҢ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ ТУРАЛЫ

  О ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ВВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА ЧИПИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

  Баймаханов А.Ә., Бегалиев Е.Н.

  Құқық қорғау органдары академиясының Жаршысы №3 (29), 2023

  Мақала азаматтардың жекелеген санаттарын чиптеудің негізділігі, заңдылығы мен орындылығы туралы өзекті мәселеге арналған. Зерттелетін тәжірибесі бар шет мемлекеттердің мысалында бұл мәселенің оң және теріс жақтары терең әрі жан-жақты талданады.

  Чиптеу мәселесі бойынша жарияланған жұмыстардың ғылыми пікірталасы ұсынылды, өзіндік көзқарас келтіріліп, қорытындылар жасалды. Цифрландыру құралдарының бірі криптографиялық ақпаратты (деректерді) беру арнайы чиптерді материалдық объектілердің құрылымына біріктіру арқылы жүргізілетініне назар аударылды. Мақаланың негізгі түйіні – SWOT талдауына (ұйымның ішкі және сыртқы ортасының факторларын анықтаудан және оларды төрт санатқа бөлуден тұратын стратегиялық жоспарлау әдісі) негізделген зерттеу мәселесінің тиімді және әлсіз жақтарын көрсету.

  Теориялық және/немесе практикалық құндылығы бар ұсыныстар, қылмыстарға қарсы тұруға бағытталған. Мақала криминалистикалық техника, қылмыстардың криминалистикалық сипаттамасы, қылмыстардың жекелеген түрлерін (топтарын) тергеу әдістемесі мәселелеріне қызығушылық танытатын адамдарға, сондай-ақ оқырмандардың кең ауқымына арналған.

  сенсор жоба портал радиожиілікті сәйкестендіру биочип чип цифрландыру

  Жуктеу
  Жүктеулер: 23