• Ә.С. Сейітовтің 100 жылдық мерейтойына арналған «ҚАЗІРГІ ЗАҢ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ДАМУЫ: ТЕОРИЯ ЖӘНЕ ПРАКТИКА» VI Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары

  VI Международной научно-практической конференции, приуроченной к празднованию 100-летнего юбилея У.С. Сеитова «РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»

  Коллектив авторов под общей редакцией Сапаралиевой С.М.

  Құқық қорғау органдары академиясы, 2023. – 598 бет., 2023

  ISBN 978-601-7969-81-3

  Жинақ қазақстандық және шетелдік жоғары оқу орындарының заң мамандықтары бойынша жас ғалымдары, докторанттары мен магистранттарының ғылыми-зерттеу қызметінің нәтижелерін қамтиды. Жинақ материалдары қазіргі заманғы заң ғылымы мәселелерімен айналысатын мамандарға арналады.

  прокурорский надзор некені бұзу налоговая безопасность

  Жуктеу
  Жүктеулер: 34