• Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар мен басқарушылық қателіктердің, сондай-ақ жауаптылыққа тартуға әкеп соқпайтын өзге де әрекеттердің/әрекетсіздіктердің аражігін ажырату жөніндегі әдістемелік ұсынымдар

    Хан В.В., Балғынтаев А.О.

    ҚР БП жанындағы Құқық қорғау органдары академиясы. –– 36 б., 2021

    ISBN 978-601-7969-47-9

    Әдістеме сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтың, басқарушылық шешімнің және басқарушылық қатенің мазмұны мен белгілерін ашады. Ғылыми әдебиеттерге жүргізілген талдау, тергеу-сот практикасын зерделеу негізінде авторлар Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару саласындағы басшыларды негізсіз жауаптылыққа тартуды болдырмауға бағытталған басқарушылық қателіктерден сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды саралаудың және олардың аражігін ажыратудың проблемалық мәселелері бойынша ұсынымдар әзірледі.

    Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық.