• Отбасылық-тұрмыстық қатынастар аясындағы құқыққа қарсы әрекеттер үшін әкімшілік жауаптылықтың зекті мәселелері

    Әбдіқаппар Оралхан Пернебайұлы

    Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 2022

    Диссертациялық жұмыс кіріспеден, екі бөлімнен, қорытындыдан, пайдаланылған дереккөздер тізімінен тұрады, көлемі 108 беттен тұрады. Жұмысты дайындау барысында отбасы-тұрмыстық қатынастар саласында орын алатын құқық бұзушылыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша нормативтік-құқықтық база зерделенді, практикалық материалдар қаралды, кейбір шет елдердің тәжірибесіне талдау жүргізілді, кеңес кезеңіндегі ғалымдардың, қазақстандық және шетелдік ғалымдардың ғылыми еңбектері зерттелді. Зерттеу нәтижелері бойынша отандық заңнама нормаларын жетілдіру бойынша нақты ұсыныстар жасалды, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне жаңа толықтырулар енгізу қажеттілігі негізделді.

    Жуктеу
    Жүктеулер: 52