• Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасы: кеше, бүгін және ертең

    Уголовное законодательство Республики Казахстан: вчера, сегодня, завтра

    Маханов Т.Г., Касимова М.О.

    2019

    Мақалада авторлар Қазақстан Республикасының қолданыстағы қылмыстық заңнамасына рестроспективалық-құқықтық талдау жүргізген. Қылмыстық заңнаманы одан әрі жетілдіру бойынша жүргізілген жұмыстардың нәтижелері қаралды. Жүргізілген нормашығармашылық қызметтің кемшіліктерін көрсетіп және ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері арқылы негіздеп, оны одан әрі дамыту жолдарын ұсынады.

    қылмыстық кодекс қылмыстық-құқықтық норма қылмыстық құқық бұзушылық ізгілендіру нормашығармашылық қызмет талдау түзетулер ұсыныс